SITC SITC JAPAN CO.,LTD.

MENU

  1. Home
  2. Route Summary
  3. Thailand

Thailand

Japan ⇔ Thailand ( Haiphong, Ho Chi Minh )

JAPAN⇔THAILAND

KANTO/CHUKYO ROUTE

Rote Code
(T/T)
BANGKOK LAEMCHABANG TOKYO YOKOHAMA NAGOYA  SHIMIZU BANGKOK LAEMCHABANG
VTX2 Fri Fri/Sat Sat Sat/Sun Fri   Fri Sat
-13  -12 1 2 0   14 15
B1 Sun Sun/Mon Wed Wed/Thu Thu/Fri Tue Sat Fri/Sat
-10 -9 1 2 3 0 11 10

KANSAI/KYUSYU ROUTE

Rote Code
(T/T)
BANGKOK LEAMCHABANG OSAKA KOBE BANGKOK LAEMCHABANG
VTX1 Tue Wed Mon Mon/Tue Mon Tue
-14 -13 0  1 14 15
B1 Sun Sun/Mon Fri/Sat Sat Sat Fri/Sat
-12 -11 0/1 1 7 6

Tranship service

ICD in THAILAND via LAEM CHABNG ICD LAT KRABANG, SCT(SIAM CONTAINER TERMINAL)
BMTP(BANGKOK MODERN TERMINAL PACIFIC)